Is het Voort talentprogramma technicus elektrotechniek iets voor jou?

Bewegende delen en machines vind jij machtig mooi. Je wilt graag doorgroeien naar dit vakgebied. Voort leidt je op tot technicus elektrotechniek in de automatisering van (hightech) machines, robotica en industriële productie. Je volgt een vakopleiding bij ROVC op onze kosten. Ook krijg je de zekerheid van een goede baan. Met een startsalaris van minimaal € 2.450,- bruto per maand.

Met het talentprogramma leer je elektrotechnische en pneumatische werkzaamheden uitvoeren. Een ideale opstap om technicus te worden. Het helpt je ook om door te groeien naar inbedrijfsteller, hardware engineer of (field)service-engineer.

Download de brochure

Blauw_iconen-58

Baanzekerheid

Wij vinden de baan die bij jou past. Waar je verder kan groeien in je ambities.

Blauw_iconen-33

Volledig betaald

Je volgt het talentprogramma op onze kosten. Naast je baan bij een van onze 800+ opdrachtgevers. 

Blauw_iconen-21

Blijven groeien

Naast het vakinhoudelijke programma werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling.

Dit ga je leren
 • Elektrotechnische werkzaamheden verrichten
 • Storingen zoeken met SMIDO-methodiek
 • Storingen analyseren en oplossen
 • Meten, afstellen en aansluiten van opnemers, besturingen, motoren en regelingen
 • Opbouw en werking van pneumatische systemen
 • Veiligheidsbesturingen
Voor wie?

Je hebt een achtergrond in de techniek op mbo-niveau 3 of 4. Denk aan autotechniek, landbouwmechanisatie, vliegtuigtechniek, chemie, defensie of energietechniek. Je bent een starter of medior. Jouw ambitie is om door te groeien naar de innovatieve industrie en automatisering.

Een toffe baan bij VMI

Werken bij een voorname en innovatieve machinebouwer? Voort heeft een nauwe samenwerking met VMI voor dit talentprogramma. Je kan bij VMI aan de slag naast je ontwikkeltraject. Je komt de eerste 2 jaar in dienst bij Voort en werkt bij VMI. In die tijd volg je zowel het talentprogramma als de beroepsopleiding technicus. Wij regelen alles voor je. Zit je bij VMI goed op je plek, dan word je na afloop van je opleiding overgenomen. En kom je bij VMI in dienst.

logo VMI

Vakopleiding - jaar 1

Het talentprogramma bestaat uit een vakopleiding en een persoonlijk traject. De vakopleiding van 6 weken leidt jou theoretisch op tot technicus. Daarna voldoe je aan bepaalde veiligheidseisen, waardoor je snel aan machines mag werken. Je gaat aan de slag bij een machinebouwer waar jij je nieuwe kennis in de praktijk brengt. Zo ontwikkel jij je tot een volwaardig technicus.

Ook volg je persoonlijke trainingen om je bewust te worden van je eigen visitekaartje en communicatievaardigheden. Talentprogramma afgerond? Dan zijn er mogelijkheden om door te leren. Bijvoorbeeld voor een meer inhoudelijke rol als technicus of een leidinggevende rol.

Storingstechnicus elektrotechniek

Algemeen:
• Storingsanalyse in installaties met PLC’s, frequentieregelaars, softstarters, elektromotoren, relaisbesturingen, etc.
• Aandragen van verbetervoorstellen

Storingsanalyse:
• Analyseren en oplossen van storingen
Technische gegevens verzamelen:
• Lezen van technische informatie van machines en installaties

Meten:
• Met juiste apparatuur meten van spanning, stroom, weerstand
• Meetprincipes en interpreteren van meetwaarden

Kennis van, meten aan, afstellen en aansluiten van:
• Opnemers: inductief, capacitief, mechanisch, optisch
• Besturingen: relais, PLC
• Motoren: draaistroom, serie, shunt, meerpolen, Dahlandermotor
• Regelingen: ster/driehoek, frequentie, softstarters

Veiligheid:
• Toepassing van veiligheidsbesturingen waaronder; noodstop, tweehanden- en hekbeveiliging conform de norm NEN EN 60204-1
Opbouw installatie en machine:
• Opbouw installaties en machines met beveiligingen zoals installatieautomaten, smeltveiligheden, vermogensschakelaars, bekabeling, verbindingen, aanleg en schakelmateriaal

Pneumatiek

Opbouw en werking pneumatiek:
• Opbouw en werking pneumatische systemen
• Technische begrippen, druk- en snelheidsregeling
• Pneumatische componenten: elektropneumatische ventielen, ventieleilanden, cilinders, grippers, snelheidsregelventielen, manometers, snelontluchters, positionering
• Schematechniek pneumatiek en elektro-pneumatiek: symbolen, functies, schemalezen
• Persluchtopwekking: compressor, koeldroger, drukvat
• Persluchtverzorging: FRL-eenheid, drukreduceerklep, softstarters
• Vacuümtechniek: ejecteur, vacuümpomp, schematechniek
• Transport: leidingen, koppelingen en slangen

Inspectie en onderhoud aan pneumatische systemen:
• Inspectie en onderhoud systemen: afdichting, slijtage, lekkages, bevestiging, verspilling, water in het systeem
• Gebruik meetapparatuur en testapparatuur
• Vervangen van componenten, inregelen en afstellen
• Veilig werken met persluchtsystemen
• Duurzaamheid, energiebesparing, kostenbesparing

Storingzoeken in pneumatische systemen:
• Gestructureerd storing zoeken volgens SMIDO-methodiek
• Veelvoorkomende storingen en mogelijke oorzaken
• Meetgegevens interpreteren
• Rapportage van storingen uitvoeren

NEN vakbekwaam persoon

VCA

Persoonlijke trainingen - jaar 1

Tijdens het Voort talentprogramma ga je naast technische skills ook aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Leer meer over jezelf en verbeter je communicatieve vaardigheden. Zo krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en het effect hiervan op jouw omgeving.

Een jaar lang heb je een persoonlijke coach die jou gaat begeleiden. Bij de start stel je een persoonlijk ontwikkelplan op waarin je onder andere beschrijft waar je goed in bent, op welk gebied je jezelf nog wilt ontwikkelen en wat jouw ambities voor de toekomst zijn. Dit doe je samen met zowel je consultant, coach als opdrachtgever.

Aan de hand hiervan ga je het hele jaar jezelf ontwikkelen. Door middel van trainingen, intervisies, rollenspelen en masterclasses leer je veel over jezelf een leer je ook van anderen.

Het merk 'IK'

Je wilt graag van toegevoegde waarde zijn voor je team, je opdrachtgever en Voort. Maar hoe verkoop je jezelf en welk beeld hebben collega’s over jou? Hoe presenteer je jezelf? Tijdens deze training ontwikkel je relevante inzichten en vaardigheden met betrekking tot jouw persoonlijke effectiviteit. Versterk je persoonlijke drijfveren, ambities, kennis en vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • DISC en persoonlijke handleiding
 • Authenticiteit
 • STAR
 • Elevator pitch
 • Bewustwording (what’s in it for me?)

Timemanagement

Krijg belangrijke inzichten over hoe jij effectief je tijd kan besteden. Zo gaat de training in op jouw persoonlijke effectiviteit en de belangrijke communicatievaardigheden die een voorwaarde vormen voor effectief timemanagement. Je leert efficiënt en doelgericht werken en kan na de training omgaan met tijdnood. Wat staat op de agenda?

 • Structuur aanbrengen in je werk
 • Prioriteiten te stellen
 • Onderhandelen op de juiste manier
 • Planning maken, agenda gebruiken en je hieraan houden
 • Meer rust en overzicht creëren

Effectief communiceren

Tijdens deze training word jij je bewust van hoe je communiceert en hoe je dit kan verbeteren. Zo leer je om op de juiste manier kritiek te uiten. Jouw boodschap goed te communiceren en goed te luisteren naar wat de ander daadwerkelijk zegt. Leer beknopt je boodschap overbrengen, een ander te bevragen en feedback te geven. Op het programma staan:

 • Leren luisteren (luisteren, samenvatten, doorvragen)
 • Rust nemen in communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Sensitiviteit vergroten
 • Non-verbale communicatie

Beroepsopleiding - jaar 2 (optioneel)

Ga je via Voort aan de slag bij VMI? Dan volg je in het tweede jaar een beroepsopleiding technicus om je verder te specialiseren. Onder andere in PLC industriële automatisering, EMC en elektrische installaties van machines. Werk je via Voort bij een andere opdrachtgever? Dan is de beroepsopleiding optioneel. Dat gaat in overleg met jouw opdrachtgever.

PLC- Industriële automatisering

Algemeen:
• Veel aandacht voor de signaalverwerking bij geautomatiseerde machines en installaties, onafhankelijk van de techniek of combinatie van technieken waarmee deze zijn uitgevoerd
• Automatiseringssystemen en de kringloop van signalen
• Principe, werking en uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakelelementen en sensoren
• Inleiding in PLC-besturingen, ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)
• Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode
• Gedurende de cursus en tijdens lessen actief aan de slag met demoprogrammeersoftware LOGO! Soft Comfort V8 op je eigen laptop
• Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode

Uitvoerorganen:
• Functie van 3-fase, 1-fase, serie, hydro en pneumatische motoren
• Enkel- en dubbelwerkende hydraulische en pneumatische cilinders
• Kleppen en verwarmingselementen
Hoofdschakelelementen:
• Magneetschakelaars
• Elektrisch en/of pneumatisch/hydraulisch bediende 3/2-, 4/2-, 5/2- en 4/3-ventielen in mono- of bistabiele uitvoering
Sensoren:
• Onderscheid tussen digitale sensoren, analoge opnemers en intelligente sensoren, soorten en toepassingen van mechanische en elektronische sensoren, principewerking van optische, capacitieve en inductieve benaderingsschakelaars, sensoren voor meten van druk-, niveau- en temperatuur,opnemers met busverbinding en sensoren met I/O link
Netwerken:
• Eigenschappen van netwerken en busverbindingen in machines, seriële en parallelle communicatie, veldbus ten opzichte van I/O link
Basisbesturingsfuncties:
• EN-, OF- en NIET-functies uitgedrukt in relaistechniek, pneumatische schakeltechniek, PLC-programma’s met ladderdiagram (LD) en function block diagram (FBD), logische techniek met schakelformules en waarheidstabellen.
Gecombineerde besturingsfuncties:
• Logische functies met geïnverteerde in- en uitgangen, combinatorische schakelingen
Volgordebesturingen:
• Betekenis en lezen van het bewegingsdiagram en SFC
• Het lezen van pneumatische, elektrische, logische schema's en PLC-programma's in samenhang met het bewegingsdiagram
• Het storingzoeken met behulp van het bewegingsdiagram en SFC
Timer en geheugen:
• Principe en werking van vertraagd opkomende en vertraagd afvallende timers, elektrisch pneumatisch en logische/elektronische geheugens met set- en reset- voorkeur en de dominantie

Counters:
• Principe en werking van up/down counters
Storingzoeken:
• Met behulp van de kennis van besturing, uitvoerorganen, sensoren en interfaces het schematisch analyseren en lokaliseren van storingen

Practicumprojecten:
• Je werkt aan projecten met relaistechniek, PLC-techniek, pneumatiek, interfacetechniek en storingzoeken in complete installaties

Elektrische installaties van machines

Opbouw van elektrische installaties
• Toepassen van schakelaars en scheiders
• Stroomstelsels en stroomketens: TT-stelsel, TN-, TN-S en TN-C-stelsels, IT-stelsel, S-ketens SELV- en PELV-ketens
Selectie van elektrische componenten en leidingsystemen
• Nominale waarde van overstroombeveiligingen en componenten
• Bepalen van de kerndoorsnede rekening houdend met:
• Elektrische eisen aan leidingen
• Wijze van aanleg
• Spanningsverlies en kortsluitstromen
• Maximale lengte
Modificeren en inbedrijfname volgens NEN-EN-IEC 60204-1
• Relatie NEN-EN-IEC 60204-1 met de NEN 1010 en NEN-EN-IEC 61439-1
• Inbedrijfname, documentatie en meting en beproeving
Opbouw en ontwerpeisen
• Ontwerpen voedingsdeel en netscheider
• Werkschakelaars (hoofdstroom en stuurstroom)
• Beschermingen tegen elektrisch aanrakingsgevaar (direct en indirect)
• Vereffening- en beschermingsleidingen
• Overstroombeveiliging en leidingkeuze
• Eisen aan de functionele besturing, voorkomen van basisfouten
• Eisen aan veiligheidscircuits
Kastlayout en bedrading
• Kastopbouw en aansluitmethoden
• Gebruik aderkleuren en markering
• Bedieningsinterface en besturingstoestellen
• Eisen en voorwaarden aan drukknoppen en signaallampen
Veiligheidscircuits in schakel- en besturingskasten
• Uitgangspunten en basisbegrippen voor veiligheidscircuits
• Veiligheidsrelais, programmeerbare veiligheidsrelais en veilgheids PLC's
• NEN-EN 954-1, veiligheidscategorieën B, 1 t/m 4
• Uitvoeringen volgens NEN-EN-ISO 13849-1 met Performance Level (PL)
• Begrippen noodstop, nooduit, unit-stop, linestop
• Hekbewaking d.m.v. eindschakelaars en lichtschermen
• Tweehandenbediening
• Opbouw veiligheidscircuit
• Veiligheidsniveau waarborgen bij uitbreidingen en samenbouw

EMC

• Achtergronden van elektromagnetische velden
• Ontstaan en oorzaken van elektromagnetische velden
• Storingsgevoelige apparatuur
• Elektromagnetische verdraagzaamheid tussen stoorbron en storingsgevoelige apparatuur (elektromagnetische compatibiliteit)
• Industriële en licht industriële/huishoudelijke stoorgrenzen
• Capacitieve en inductieve koppeling van elektromagnetische velden bij kabels

• Antennewerking van kabels en golflengte
• Principe van de kooi van Faraday
• Juiste invoer van kabels in een besturingskast
• Gebruik van afgeschermde kabels en EMC-wartels, voorkomen van varkensstaarten en lussen

• Opvangen van kabels op aardrail bij het gebruik van kunststofwartels
• Aanleg van goot- en kabelladder
• Veiligheidsaarding en EMC-vereffening
• Aansluiten van EMC-kabels en gearmeerde kabels met litze
• Netvervuiling bij o.a. led-verlichting of TL-apparatuur

Werken bij VMI

Nooit uitgeleerd met de Voort Academy

Bij Voort kan jij je continu blijven ontwikkelen. Daarom hebben we de Voort Academy. Zodat jij verder kan groeien. Naast je talentprogramma of opleiding mag je elk jaar drie extra trainingen kosteloos volgen in de Voort Academy. Er is een uitgebreid trainingsaanbod bestaande uit technische en persoonlijke trainingen.

Kies drie extra trainingen uit de Voort Academy

Hoe werkt het?

De technische trainingen vergroten je vakinhoudelijke kennis. De persoonlijke trainingen ontwikkelen jouw vaardigheden. Ieder jaar verbeteren we het aanbod van de trainingen aan de hand van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Als professional van Voort mag je ieder jaar kosteloos drie trainingen van de Voort Academy volgen. Alleen je uren en reiskosten worden niet vergoed. De trainingen zijn inclusief bewijs van deelname, trainingsmateriaal en catering.

De trainingen vinden plaats op de Voort trainingslocaties in Zwolle, Heerenveen, Utrecht of Weert. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Uit welke technische trainingen kan ik kiezen?

 • Solibri
 • Beng
 • Circulair bouwen
 • AutoCAD
 • FME basis
 • Risicomanagement
 • Integrale projectbeheersing
 • Python
 • UAV-GC
 • NEN1010 basis
 • en nog veel meer…

Uit welke persoonlijke trainingen kan ik kiezen?

 • Zakelijk schrijven
 • Adviesvaardigheden
 • Assertief optreden
 • Mindmapping
 • Overtuigend communiceren
 • Presteren onder druk
 • Situationeel leidinggeven
 • Timemanagement
 • Krachtig leiderschap
 • Stakeholdermanagement
 • En nog veel meer…

Start met een Voort talentprogramma

Om je beter te leren kennen, nodigen we je uit voor een vrijblijvend gesprek. Vervolgens bekijken we tijdens een tweede gesprek waarom juist jij geschikt bent voor het Voort talentprogramma. Je krijgt daarvoor een carrièretest van ons. De uitslag bespreken we direct tijdens het gesprek. Zo bepalen we jouw persoonlijke profiel. Voelt het vanuit beide kanten goed? Dan start jij met het Voort talentprogramma technicus elektrotechniek.

 
 

Zie je dit helemaal zitten? Meld je aan!

Geïnteresseerd in een van de andere Voort talentprogramma's?